FAQ

Hur bidrar ni till ett bättre samhälle genom att vi återvinner era cyklar?

Genom att ni låter oss omvandla övergivna cyklar till billiga cykelprodukter eller miljöriktig återvinning bidrar ni bland annat till en minskad miljöbelastning och skapar en möjlighet för alla att ha råd med en bra cykel. Förhoppningsvis bidrar också ett billigare cykelalternativ till mindre cykelstöld i Skaraborg.

Vart får ni era bagagnade cyklarna ifrån?

  • Olika bostadsföreningar. Vill ni ha hjälp med cykelrensning? Tryck här
  • Vi gör inbyten.
  • Vi köper på auktioner.

Vad säger lagen om hantering av övergivna cyklar?

  • Innan man kan rensa ut övergivna cyklar måste de boende i god tid informeras att cykelrensning skall ske och vilket datum detta utförs
  • De boende skall ges god tid att märka upp sina cyklar så att det tydliggörs att cykeln har en ägare. Praxis är kring en månad.
  • Ej uppmärkta cyklar kan därefter forslas bort och förvaras i minst sex månader. Under denna period måste en eventuell ägare ha en möjlighet att avhämta sin cykel.
  • Efter sex månader övergår äganderätten till fastighetsägaren som i sin tur överlåter äganderätten till BegBike.

Hur kommer vi i kontakt med er?